Değerli Meslektaşlarımız,
Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği olarak 2019 yılının üçüncü bölgesel toplantısını 2 Eylül 2019 tarihinde Sivas’ta gerçekleştireceğiz. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerine yaklaşımın konuşulacağı bu toplantıda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Bildiğiniz gibi bu sene tarihimizdeki çok önemli olayların 100. yılını idrak ediyoruz. 30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası orduları terhis edilmiş, elimize kalan son toprak parçasının dört bir yanı işgal edilmiş, milletin 8 sene aralıksız süren savaşlar sonunda fakru zaruret içinde olduğu bir dönemde Amasya’da yapılan toplantı sonrasında yayınlanan genelgede Sivas’ta milli bir kongre toplanması öngörülmüştü.

Sivas’ta 4 Eylül 1919 da toplanan ve bir hafta süren Kongrede vatanın bir bütün olduğu, milletin topyekun kendisini savunacağı, Kuva-yı Milliye’nin tek kuvvet olarak tanınacağı ve milli iradeni hakim kılınacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, milli iradeyi temsil etmek üzere Millet Meclisinin derhal toplanması gerektiği, vatanı kurtarmak üzere oluşturulan tüm yapıların “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmesi ve bu kararları yürütmek üzere bir Temsil Heyeti seçilmesi karar altına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasına ve tam bağımsızlığa giden yolda en önemli köşe taşlarından biri olan Sivas Kongresinin toplanmasının 100. yılında bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal savaşı kahramanlarını bir kez daha sevgi ve saygı ile anmak için Sivas’tayız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımızı Sivas’a davet ediyoruz. 

Kayıt için lütfen linkteki formu doldurunuz.

Prof. Dr. Zekeriya Öztemur                                                   Prof. Dr. Vedat Şahin
Toplantı Başkanı                                                                            KECD Başkanı

 

 

© 2017 Suit Yazılım

Bizi takip edin: