ASİL ÜYELER

1-Ahmet GÜNEY

2-İbrahim KARAMAN

3-Erdal UZUN

YEDEK ÜYELER

1-Feridun ARAT

2-Levent HOROZ

3-İbrahim Halil KAFADAR