Adres   : Cumhuriyet Mah. Mevlevi Cad. Eser İş Hanı Kat 3 No: 32/301 Melikgazi / KAYSERİ 
 
Tel       :0352  221 36 26 
Fax      :0352  222 41 51  
 
                kemikeklem2012@gmail.com