Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 15 Nisan 2023 Cumartesi günü Saat 13.00’de, Cumhuriyet mah. Vatan caddesi, Belediye İş Merkezi Kat:7, No:710, Kayseri adresindeki dernek merkezinde toplanılmıştır. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamamıştır. Daha önceki duyuruda belirtildiği üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile, çoğunluk aranmaksızın 05.05.2023 Cuma günü Saat 16.00’ da, Kemikeklem 2023 Kongresinin yapılacağı Nirvana Cosmopolitan Otel/Antalya da yapılacaktır.

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesi
 3. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu
 4. Dernek Başkanının Konuşması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
 6. Murakıp raporunun okunması
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullları raporlarının ayrı ayrı ibrası
 8. Dernek gelir ve giderlerinin okunması ve müzakere edilmesi
 9. Tahmini bütçenin okunması ve karara bağlanması
 10. Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış

Bütün üyelerimizin katılımını diler, saygılarımızı sunarız.

 

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu

© 2017 Suit Yazılım

Bizi takip edin: