Sayın; KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ Üyeleri,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 15 Nisan 2023 Cumartesi günü Saat 13.00’de, Cumhuriyet mah. Vatan caddesi, Belediye İş Merkezi Kat:7, No:710, Kayseri adresindeki dernek merkezinde yapılmasına, belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının yeterli toplantı çoğunluk sayısı aranmaksızın 5 Mayıs 2023 Cuma günü Saat 16.00 da, Kemikeklem 2023 kongresinin yapılacağı Nirvana Cosmopolitan Otel/Antalya’da  yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan genel kurul gündemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesi
 3. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu
 4. Dernek Başkanının Konuşması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
 6. Murakıp raporunun okunması
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullları raporlarının ayrı ayrı ibrası
 8. Dernek gelir ve giderlerinin okunması ve müzakere edilmesi
 9. Tahmini bütçenin okunması ve karara bağlanması
 10. Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış

Bütün KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ  üyelerinin katılımını diler, saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Vedat Şahin

KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ

Başkanı

© 2017 Suit Yazılım

Bizi takip edin: