Sayın; KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ Üyeleri,

Pandemi sebebiyle İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde iki kez ertelenen Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Dernek Yönetim Kurulu yeniden toplanarak Genel Kurulun yeni oluşturulan aşağıdaki gündemle 28.06.2021 Pazartesi günü Saat 10.00’da, Millet cad. Belediye İş Merkezi Kat:7, No: 710 – Kayseri adresindeki dernek merkezinde yapılmasına karar vermiştir. Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı yeterli toplantı çoğunluk sayısı aranmaksızın 05.07.2021 Pazartesi günü Saat 13.30’ da, Wyndham Grand Hotel/Kayseri’de yapılacaktır.

 

KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu’nun 05.06.2021 günü Dernek Merkezinde yaptığı toplantı sonucu aldığı karar gereğince olağan genel kurul gündemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesi
 3. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu
 4. Dernek Başkanının Konuşması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
 6. Murakıp raporunun okunması
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullları raporlarının ayrı ayrı ibrası
 8. Dernek gelir ve giderlerinin okunması ve müzakere edilmesi
 9. Tahmini bütçenin okunması ve karara bağlanması
 10. Tüzük Değişikliği
 11. Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 12. Dilek ve Temenniler
 13. Kapanış

 

Bütün KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ üyelerinin katılımını diler, saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Vedat Şahin

KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ

Başkanı

© 2017 Suit Yazılım

Bizi takip edin: