KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ

PROF.DR.ZEKİ KORKUSUZ TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ilgi alanı kapsamında,

Temel Bilimler ana konusunda (Biyomekanik, Biyomalzeme, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hareket Analizi vb.)

Gerekçesi, örneklemi ve/veya yöntemi geçerli ve güvenilir,

Araştırma konusu iyi ortaya konmuş, açık ve anlaşılır,

Bulguları iyi ortaya konmuş, açık ve anlaşılır ve istatistik yöntemi doğru seçilmiş ve gerçekleştirilmiş,

Sonuçları iyi tartışılmış,

Etik kurul izni alınmış,

Orijinal araştırma içeriğinde,

KECD Kongresinde bildiri olarak kabul edilip sunulmuş,

Yazar/yazarları KECD üyesi olan (en az bir yazarı) araştırmacılar, Prof.Dr.Zeki Korkusuz Temel Bilimler Araştırma Ödülü’ne başvurabilirler.

Araştırmacı ödülü bir kez alabilir.

Ödülü kazananı KECD Yönetim Kurulu ve/veya YK tarafınca belirlenen Bildiri Değerlendirme Kurulu belirler.

Ödül, KECD Kongresinde KECD Başkanı tarafınca takdim edilir.

Ödülün maddi değerinin belirlenmesinde yetki Korkusuz Ailesi fertlerine aittir ve KECD Kongresi sırasında duyurulur.

 

Prof.Dr.Vedat Şahin

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı

© 2017 Suit Yazılım

Bizi takip edin: