Sayın; KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ Üyeleri,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 28.06.2021 Pazartesi günü Saat 10.00’da, Millet cad. Belediye İş Merkezi Kat:7, No: 710 – Kayseri adresindeki dernek merkezinde toplanılmıştır. Ancak toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamamıştır. İkinci toplantı daha önce yönetim kurulu kararı ile ilan edildiği gibi toplantı çoğunluk sayısı aranmaksızın aşağıdaki gündemle 05.07.2021 Pazartesi günü Saat 13.30’ da, Wyndham Otel/Kayseri’de yapılacaktır.

KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu’nun 05.06.2021 günü dernek merkezinde yaptığı toplantı sonucu aldığı karar gereğince olağan genel kurul gündemi yine aşağıdaki gibidir.

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesi
 3. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu
 4. Dernek Başkanının Konuşması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
 6. Murakıp raporunun okunması
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullları raporlarının ayrı ayrı ibrası
 8. Dernek gelir ve giderlerinin okunması ve müzakere edilmesi
 9. Tahmini bütçenin okunması ve karara bağlanması
 10. Tüzük değişikliği
 11. Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 12. Dilek ve Temenniler
 13. Kapanış

Bütün KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ  üyelerinin katılımını diler, saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Vedat Şahin

KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ

Başkanı

© 2017 Suit Yazılım

Bizi takip edin: